Den 20 december sa riksdagen ja till regeringens förslag att förlänga de tillfälliga reglerna i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen.

Under pandemin infördes ett flertal ändringar som nu fortsätter gälla under 2023 och enligt regeringen ska de återkomma med ett förslag som gäller tills vidare, i likhet med de villkor och ersättningsnivåer som införts under pandemin.

Vad innebär detta?

Det innebär att de tillfälliga regler vi har haft om karens och arbetsvillkor blir kvar till och med den 31 december 2023. Även de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna blir kvar som vi har idag.

Regeringen fattade också beslut om reglerna som behandlar undantagen för företagare när det gäller femårsregeln samt vilka åtgärder som en företagare får vidta under tid med arbetslöshetsförsäkring. Regeringen beslöt att de undantag som gäller i dagsläget även kommer att gälla under 2023.