2023

16 feb.

När får jag mina pengar?

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt i ersättningsärenden. Det innebär att det kan dröja längre innan du får…

08 feb.

Välkommen till vår nya webbplats

Här kan du läsa om förändringarna och nya funktioner.

03 feb.

Kontrolluppgift

Kontrolluppgift för inbetalda medlemsavgifter.

24 jan.

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret…

01 jan.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern…

01 jan.

Tillfälliga regler kvar under 2023

Den 20 december sa riksdagen ja till regeringens förslag att förlänga de tillfälliga reglerna i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen.