2023

18 sep.

Regeringen vill reformera arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som idag…

18 juli

Så här fyller du i din tidrapport när du är ledig

Är du helt arbetslös men vill ta ledigt från arbetssökandet? Då fyller du i "kan inte ta arbete".

Är du…

05 juli

Vilande verksamhet

Regeringen har beslutat om en förordningsändring för företagare från den 1 januari 2024.

Företagares möjlighet att lägga företag vilande begränsas…

29 juni

Betala flera avgifter inför semestern

I mitten av juli får du fakturor för juli, augusti och september.

13 juni

Tillfälliga regler fortsätter

Riksdagen har tagit beslut om en fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen fortsätter.

07 juni

Regeringens beslut om utredning av a-kassornas beredskap i kris och krig

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap…

07 juni

Ändrad och extra utbetalningsdag

Under vecka 23 är utbetalningsdagen ändrad till fredag den 9 juni. Detta på grund av röd dag den 6 juni.…

05 maj

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa mer om oss och vad vi har gjort under 2022.

05 apr.

Löneuppräkning 2023

Löneuppräkningen är resultatet av årets avtalshöjning.

08 feb.

Välkommen till vår nya webbplats

Här kan du läsa om förändringarna och nya funktioner.

03 feb.

Kontrolluppgift

Kontrolluppgift för inbetalda medlemsavgifter.

24 jan.

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret…

01 jan.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern…