Tidrapporten skickar du till oss varje vecka

Tidrapporten är en ansökan om ersättning hos a-kassan, där du rapporterar in uppgifter om vad du har gjort varje dag (så att vi kan betala ut rätt ersättning till dig). För att få dina pengar behöver du fylla i tidrapporten för föregående vecka via e‑tjänsten Mina sidor. Du kan skicka in tidrapporten veckovis.

Aktivitetsrapporten skickar du till Arbetsförmedlingen varje månad

Varje månad ska du som är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen rapportera till Arbetsförmedling vilka aktiviteter du har genomfört, och vilka jobb du har sökt. Du kan läsa mer om aktivitetsrapportering på Arbetsförmedlingens webbplats.